O spoločnosti

Osvedčenia a certifikáty

Na kvalite nám záleží

Neustále sa vzdelávame, aby sme vám vždy mohli poskytnúť tie najkvalitnejšie služby.

2021
ISO 9001 pre IP Build, s.r.o.
Certifikát ISO 9001 je zárukou, že naša spoločnosť poskytuje kvalitné služby. Zavedený systém manažérstva kvality zaručuje dôveryhodné vzťahy s našimi zákazníkmi i dodávateľmi.
2021
ISO 14001 pre IP Build, s.r.o.
Certifikát ISO 14001 je pre nášho zákazníka zárukou, že naša spoločnosť dodržiava zásady ochrany životného prostredia. V centre pozornosti je snaha o znižovanie odpadov, odborné nakladanie s odpadom a jeho znehodnocovanie a recyklácia. Rovnako znižovanie energetickej náročnosti a s tým súvisiacimi nákladmi či znižovanie vypúšťania škodlivých emisií do ovzdušia, vôd, či pôd.
2021
ISO 45001 pre IP Build, s.r.o.
Certifikát ISO 45001 svedčí o tom, že naša spoločnosť sa pri všetkých svojich činnostiach i procesoch zameriava na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov a ich bezpečnosti pri práci.
2018
ETICS pre IP Build, s.r.o.
Osvedčenie na vykonávanie vonkajších kontaktných tepelno-izolačných kompozitných systémov (ETICS)
2017
Radovan Vacho
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania s celoštátnou platnosťou Oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác
2008
Radovan Vacho
Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti Stavbyvedúci s odborným zameraním Pozemné stavby

Spolupracujeme iba s kvalitnými dodávateľmi

Pozrite sa, čo dokážeme

Zobraziť dokončené projekty

Ste pripravení ísť do toho?

Ozvite sa nám