Stavebné riešenia

Stavebné prácea rekonštrukcie

Po ujasnení cieľa, vypracovaní projektovej dokumentácie a získaní stavebného povolenia je možné zahájiť výstavbu. Počas nej vám bude plne k dispozícii celý náš tím odborných zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí vám počas celej doby výstavby budú vychádzať v ústrety tak, aby záverom bola kvalitná stavba a spokojnosť na oboch stranách.

Úzka spolupráca je zabezpečená pravidelnými kontrolnými dňami, ktoré sa konajú za účelom ukážky postupovania výstavby, prerokovania realizácie, prebratia prác ako podkladu k fakturácii a tiež za účelom dohodnutia ďalšieho smerovania stavby.

Pre vašu stavbu vyberáme vždy len tie najlepšie technické riešenia, aby sa zabezpečila čo najvyššia kvalita prác a to tak, aby neprišlo k žiadnym zásadným zmenám ani vo funkčnosti, ani vo vzhľade stavby.

Či ide o novostavbu alebo rekonštrukciu, našim cieľom je vždy dobre odvedená práca, spokojnosť zákazníka a s tým prichádza ruka v ruke aj dobré meno našej spoločnosti, na ktorom si veľmi zakladáme.

S nami nestaviate sami.