Iné služby

Jadrové vŕtanie

Nástupom moderných technológií sa jadrové vŕtanie dostáva do povedomia čoraz väčšiemu okruhu stavebníkov a remeselníkov

Jadrové vŕtanie je rezanie muriva, alebo železobetónu diamantovými segmentami uloženými v kruhovom stave vrtáka-korunky. Pri vŕtaní vzniká jadro, ktoré je zároveň aj odpadom po odvŕtaní požadovaného otvoru. Pri takomto spôsobe vŕtania dosiahneme presne požadovaný otvor bez vibrácií, čo priaznivo vplýva na celú stavbu a jej okolie.

V dnešnej dobe vám každý projektant odporučí, aby ste sa vyhli zbíjačkám, alebo komplikovanému ručnému sekaniu, kde v niektorých prípadoch ručná práca nepripadá vôbec do úvahy. Jadrovým vŕtaním ušetríte váš čas a dosiahnete rýchleho výsledku pomocou modernej techniky.

Jadrové vŕtanie
Jadrové vŕtanie
Jadrové vŕtanie
Jadrové vŕtanie
Jadrové vŕtanie
Jadrové vŕtanie
Jadrové vŕtanie
Jadrové vŕtanie
Jadrové vŕtanie
Jadrové vŕtanie
Jadrové vŕtanie
Jadrové vŕtanie

Cenník jadrového vŕtania

Cena je za 1 cm hĺbky vrtu.

Priemer otvoru
Murivo
Železobetón
D = 30 mm
0,50 €
0,70 €
D = 40 mm
0,55 €
0,75 €
D = 52 mm
0,60 €
0,80 €
D = 72 mm
0,65 €
0,85 €
D = 81 mm
0,70 €
0,90 €
D = 102 mm
0,75 €
1,05 €
D = 112 mm
0,80 €
1,10 €
D = 122 mm
0,90 €
1,15 €
D = 132 mm
1,00 €
1,20 €
D = 152 mm
1,20 €
1,40 €
D = 162 mm
1,30 €
1,55 €
D = 182 mm
1,40 €
1,80 €
D = 202 mm
1,50 €
2,10 €
D = 225 mm
1,60 €
2,30 €
D = 250 mm
2,00 €
2,80 €
D = 300 mm
3,00 €
3,80 €
D = 350 mm
4,00 €
4,80 €
D = 400 mm
5,00 €
6,50 €
D = 450 mm
6,50 €
8,50 €

Ceny sú uvedené bez DPH.
Ceny sú stanovené pri vŕtaní do železobetónu s priemerom výstuže max. 16 mm.

Príplatky

Pri hrubšej výstuži alebo oceľovom prvku zabudovanom v betóne
+2,50 € / 1 cm2 reznej plochy ocele
Zabezpečenie zdroja elektrickej energie vo vlastnej réžii
7 € za každú hodinu použitia el. generátora
Použitie vlastnej tlakovej nádoby na vodu, ak ju nezabezpečí objednávateľ
15 € / 1 deň
Zachytenie chladiacej vody
+15 % k základnej cene
Vŕtanie na sucho
+30 % k základnej cene
Šikmé vŕtanie
+10 % k jednotkovej cene
Vŕtanie do hĺbky väčšej ako 42 cm
+10 % k jednotkovej cene + 12 € / hod / 1 pracovník za vyťahovanie / vysekávanie jadra
Vŕtanie vo výške od 1,50 m do 3,0 m
+15 % k jednotkovej cene + cena prenájmu plošiny
Vŕtanie vo výške od 3,0 m do 4,5 m
+25 % k jednotkovej cene + cena prenájmu plošiny
Vŕtanie vo výške od 4,5 m
+50 % k jednotkovej cene + cena prenájmu plošiny
Kotva
2 € / 1 ks
Chemická kotva
15 € / 1 ks
Dopravné náklady
0,40 € / km
Vŕtanie s priemerom nad 200 mm
základná cena + cena za odľahčovacie vrty
Stojné a pomocné práce
12 € / 1 hod
Minimálna fakturovaná suma za odvedené práce
100 €

Podmienky

Objednávateľ vyznačí viditeľne presný stred vrtu dopredu. Ak tak neurobí, účtujeme si prestoj vo výške 12,00 EUR / hod / 1 pracovník.
V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu. Odpad ostáva majetkom objednávateľa.
Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko, ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.
Zhotoviteľ neručí za narušenie statickej rovnováhy upravovanej konštrukcie.
Pri používanej technológii nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného a rezaného materiálu ako aj blízkeho okolia, a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať . Za škody spôsobené prácami (napr. poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné) zodpovedá objednávateľ v plnej miere.
Ak je nutné zachytenie jadra na druhej strane vrtu, alebo vody, účtujeme za 2 pracovníkov 12 EUR / hod / 1 pracovník za celý čas vŕtania.
Pokiaľ sa pracuje vo výške vyššej ako 1,5 m, je objednávateľ povinný zabezpečiť plošinu, prípadne lešenie.
Pre prácu je nutné zabezpečenie (napr. podopieranie dielcov, vymedzenie pracoviska), a tak isto je potrebné ochránenie susediacich častí, čo v plnej miere zabezpečuje objednávateľ.
Pokiaľ je potrebné pre transport našej technológie použiť žeriav alebo zariadenie, zabezpečuje tieto služby objednávateľ.
V prípade, ak je stena nosná, je potrebný statický posudok.

Máte záujem o jadrové vŕtanie?

Kontaktujte nás