O spoločnosti

Prečo spolupracovať s IP Build

Sme stredne veľkou stavebnou firmou so zameraním na spokojnosť zákazníka

Spoločnosť IP BUILD s.r.o. sa momentálne zaraďuje k stredne veľkým firmám. Má vybudované veľmi dobré meno, dosiahnuté dlhoročne prevádzanou kvalitnou prácou, ktorá viedla vždy k jedinému cieľu – k spokojnosti každého zákazníka.

Združujeme odborníkov v oblasti stavebníctva

Združujeme mnohých odborníkov v oblasti stavebníctva, niektorých až s 20 ročnou praxou v odbore, hlavne v oblasti viazania bremien, tesárov, murárov. Zamestnávame odborníkov z jednotlivých stavebných profesií, ktorí pravidelne prechádzajú rozličnými školeniami a ovládajú všetky potrebné technologické postupy a normy. Vedúci pracovníci sú odborne spôsobilé osoby v oblasti stavebníctva s niekoľkoročnou praxou.

Stavebné práce IP Build
Stavebné práce IP Build
Stavebné práce IP Build
Stavebné práce IP Build
Stavebné práce IP Build
Stavebné práce IP Build
Stavebné práce IP Build
Stavebné práce IP Build
Stavebné práce IP Build
Stavebné práce IP Build
Stavebné práce IP Build
Realizujeme všetky druhy stavieb, so špecializáciou na veľké priemyselné objekty

Základ našich realizácií tvorí hlavne zakladanie veľkých priemyselných objektov, kde sú plne využité naše skúsenosti z oblasti betonáže, debnenia a armovania. Samozrejme realizujeme všetky druhy stavieb, či už obytných, alebo priemyselných – novostavby, rekonštrukcie, obnovy budov.

Používame moderné technológie

Pri výstavbe používame moderné technológie, a prispôsobujeme sa najnovším požiadavkám stavebného trhu, práce vykonávame odborne na základe našich bohatých skúseností. Máme množstvo technického zariadenia a strojného vybavenia, využívame vlastné systémové debnenie a tiež fasádne lešenie.

Ponúkame komplexné služby v oblasti stavebníctva

Ponúkame vám komplexné služby, od zabezpečenia projektovej dokumentácie, služieb architekta, vypracovanie stavebného rozpočtu, zabezpečenie inžinierskej činnosti, výkonu činnosti stavbyvedúceho, až po to najdôležitejšie, samotnú výstavbu.

Sme spoľahlivým a silným partnerom

Držíme sa pravidla, že predchádzať problémom je jednoduchšie a lacnejšie ako riešiť ich následky. S našimi dodávateľmi jednáme otvorene a zodpovedne. Pre vašu stavbu budeme spoľahlivým a silným partnerom.

Máte záujem postaviť niečo veľkolepé?

Ozvite sa nám