Iné služby

Realizácia protipožiarnychprestupov HILTI

Ponúkame široký výber riešeníprotipožiarnych upchávok

Produkty systémov požiarnej ochrany Hilti predstavujú inovatívne riešenia pre novostavby i rekonštrukcie.

Protipožiarne rukávy HILTI

Rýchlo použiteľný protipožiarny rukáv Hilti je ideálny pre tesnenia kruhových prestupov samostatných káblov a káblových zväzkov murivom, sadrokartónovými stenami a stropmi.

Protipožiarne tvarovky a zátky HILTI

Protipožiarne tvarovky a zátky Hilti sa hodia k dočasnému aj trvalému utesneniu otvorov v stenách a stropoch. Tvarovky sa používajú na väčšie otvory, zátky potom na otvory malé až stredné.

Protipožiarne peny HILTI

Protipožiarne peny Hilti sú vhodné pre tesnenia rozmernejších otvorov pre jednotlivé káble, káblové zväzky, káblové žľaby, káblové trasy a zmiešané prestupy.

Prečo potrebujete protipožiarne utesnenie

Počas výstavby objektov dochádza k narušovaniu celistvosti v požiarne deliacich konštrukciách a tým vznikajú tzv. inštalačné otvory, stavebné a dilatačné špáry. Tieto si vyžadujú špeciálne protipožiarne utesnenie, ktoré zabezpečuje pôvodnú požiarnu odolnosť, prípadne dymotesnosť stavebných konštrukcií (vertikálne, horizontálne) a tým zabraňujú šíreniu ohňa, prípadne dymu.

Poskytujeme poradenstvo, aj realizácie protipožiarnych prestupov

V danej oblasti poskytujeme odborné posúdenia, poradenstvo i profesionálne realizácie protipožiarnych prestupov: jednotlivých technológií (potrubné rozvody, káblové rozvody, VZT), konštrukčných prvkov (prievlaky, väzníky, stĺpy), stykov požiarne deliacich stien so stropom, a stavebných a dilatačných špár.

Pracujeme v súlade s technologickým postupom výrobcu

Navrhnutý systém utesnenia a použitie jednotlivých materiálov závisí od druhu prestupujúcej technológie, typu požiarne deliacej konštrukcie, požadovanej požiarnej odolnosti, prípadne od konkrétnych podmienok realizácie a užívania, avšak vždy v súlade s technologickým postupom stanoveného výrobcom daného materiálu.

Používame iba certifikované materiály

Naša spoločnosť aplikuje výlučne materiály, ktoré sú riadne certifikované autorizovanými skúšobňami. Montáž zabezpečujeme vyškolenými pracovníkmi.

Máme riešenia pre všetky typické aplikácie potrubných rozvodov

Ponúkame riešenie požiarnych upchávok pre všetky typické aplikácie potrubných rozvodov, vrátane vykurovania, technológií, klimatizácií, vetrania a chladenia.

Produkty spĺňajú najprísnejšie medzinárodné normy

Protipožiarne produkty spĺňajú najprísnejšie medzinárodné normy ako ASTM a EN. Spĺňajú aj požiadavky ETA a UL danej stavebnými predpismi.

Máte záujem o realizáciuprotipožiarnych prestupov?

Kontaktujte nás